top of page

Overeenkomst voor verkoop op afstand

Verkoopovereenkomst op afstand ( Algemeen )

ARTIKEL 1 - PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

VERKOPER :
Adres:
E-mail:

KOPER: Klant (echte of rechtspersoon die via onze website bestelt)

ARTIKEL 2 - ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST:

Het onderwerp van dit contract is de wet nr. 4077 betreffende de bescherming van consumenten en de toepassingsprincipes en overeenkomsten op afstand met betrekking tot de verkoop en levering van de goederen/diensten die de koper elektronisch heeft besteld bij de ... Het is de bepaling van de rechten en plichten van partijen overeenkomstig de bepalingen van de Procedureregeling. De koper, de basiskenmerken van de te koop aangeboden goederen/diensten, de verkoopprijs, betalingswijze, leveringsvoorwaarden, enz. Hij/zij aanvaardt en verklaart kennis te hebben van alle voorlopige informatie en het recht van "herroeping" met betrekking tot de goederen/diensten die te koop worden aangeboden, dat hij/zij deze voorlopige informatie in elektronische omgeving bevestigt en vervolgens de goederen/diensten bestelt in overeenstemming met de bepalingen van dit contract. De voorlopige informatie en factuur op de betaalpagina van de website maken integraal deel uit van dit contract.

ARTIKEL 3 - DATUM OVEREENKOMST:

Deze twee exemplaren van het contract, die eerder werden ondertekend door de verkoper, werden door de koper aanvaard door ondertekening .... en één exemplaar zal naar het e-mailadres van de koper worden gestuurd.

ARTIKEL 4 - LEVERING VAN GOEDEREN/DIENSTEN, UITVOERINGSPLAATS VAN DE OVEREENKOMST EN LEVERINGSMETHODE:

De goederen/diensten worden geleverd aan .... op het adres .... dat de koper heeft gevraagd om levering.

ARTIKEL 5 - BEZORGKOSTEN EN UITVOERING:

De bezorgkosten zijn voor de Koper. Als de verkoper op de website heeft verklaard dat de bezorgkosten van degenen die winkelen boven het aangegeven bedrag door hem zullen worden gedekt of dat hij in het kader van de actie gratis bezorgt, zijn de bezorgkosten voor de verkoper. levering; Dit gebeurt zo snel mogelijk nadat de voorraad beschikbaar is en de kosten van de goederen zijn overgemaakt op de rekening van de verkoper. De verkoper levert de goederen/diensten binnen 30 (dertig) dagen vanaf de bestelling en behoudt zich het recht voor om met een schriftelijke kennisgeving binnen deze periode met nog eens 10 (tien) dagen te verlengen. Indien, om welke reden dan ook, de kosten van goederen/diensten niet worden betaald of in de bankadministratie worden geannuleerd, wordt de verkoper geacht te zijn ontheven van de verplichting om de goederen/diensten te leveren.

ARTIKEL 6 - VERKLARINGEN EN VERBINTENISSEN VAN DE KOPER:

De koper zal de gecontracteerde goederen/diensten inspecteren alvorens deze in ontvangst te nemen; gedeukte, gebroken, gescheurde verpakking, enz. beschadigde en defecte goederen / diensten worden niet ontvangen van het vrachtbedrijf. De ontvangen goederen/diensten worden geacht onbeschadigd en intact te zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de goederen/diensten na levering zorgvuldig te beschermen. Als het herroepingsrecht moet worden gebruikt, mogen de goederen/diensten niet worden gebruikt. De factuur dient geretourneerd te worden. In het geval dat de desbetreffende bank of financiële instelling de prijs van de goederen/diensten aan de verkoper niet betaalt als gevolg van oneerlijk of onwettig gebruik van de creditcard van de koper na de levering van de goederen/diensten door onbevoegde personen, die niet te wijten is aan de schuld van de koper, zal de koper de goederen/diensten betalen 3 (Drie) is verplicht deze binnen dezelfde dag naar de verkoper te sturen. In dit geval zijn de verzendkosten voor de koper.

ARTIKEL 7 - VERKLARINGEN EN VERBINTENISSEN VAN DE VERKOPER:

De verkoper is verantwoordelijk voor de levering van de gecontracteerde goederen/diensten, intact, volledig, in overeenstemming met de kwalificaties gespecificeerd in de bestelling, en met eventuele garantiedocumenten en gebruikershandleidingen. Indien de goederen/diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft van de koper aan een andere persoon/organisatie moeten worden geleverd, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld indien de te leveren persoon/organisatie de levering niet in ontvangst neemt. De verkoper retourneert de kosten van goederen/diensten en de eventuele waardevolle papieren binnen 10 (tien) dagen nadat de kennisgeving van herroeping is ontvangen. De goederen/diensten worden binnen 20 (twintig) dagen geretourneerd. Om gerechtvaardigde redenen kan de verkoper de koper dezelfde kwaliteit en prijs leveren voordat de contractuele prestatieperiode afloopt. Indien de verkoper meent dat de uitvoering van de goederen/diensten onmogelijk is geworden, brengt hij de koper op de hoogte voordat de uitvoeringstermijn van het contract afloopt. De betaalde prijs en eventuele documenten worden binnen 10 (tien) dagen geretourneerd. Defecte of defecte goederen/diensten van goederen/diensten verkocht met of zonder garantiecertificaat kunnen naar de verkoper worden gestuurd voor de noodzakelijke reparatie binnen de garantievoorwaarden, in welk geval de leveringskosten voor rekening van de verkoper zijn.

ARTIKEL 8 - KENMERKEN VAN DE GOED/DIENST DIE ONDER DE OVEREENKOMST VALT:

Het type en type, hoeveelheid, merk/model, kleur en verkoopprijs van de goederen/diensten, inclusief alle belastingen, zijn zoals vermeld in de informatie op de promotiepagina voor goederen/diensten op de website www.bilteg.com en op de factuur , die wordt beschouwd als een integraal onderdeel van dit contract.

ARTIKEL 9 - GELDPRIJS VAN GOEDEREN/DIENSTEN:

De contante prijs van de goederen/diensten is inbegrepen in de voorbeeldfactuur die aan het einde van de bestelling wordt verzonden en de factuur die samen met het product naar de klant wordt gestuurd.

ARTIKEL 10 - VOORUITPRIJS:

De prijs van de goederen/diensten volgens de vervaldatum is inbegrepen in de factuur die naar de klant wordt gestuurd, samen met de voorbeeldfactuur die aan het einde van de bestelling en het product wordt verzonden.

ARTIKEL 11 - RENTE:

Het kan niet meer zijn dan de door de regering van de Republiek Turkije vastgestelde rente en in ieder geval 30%. Koper is verantwoordelijk om de bank te laten werken.

ARTIKEL 12 - DOWNLOAD BEDRAG:

Het aanbetalingsbedrag van de goederen/diensten is opgenomen in de voorbeeldfactuur die aan het einde van de bestelling wordt verzonden en de factuur die samen met het product naar de klant wordt gestuurd.

ARTIKEL 13 - BETALINGSPLAN:

Als de koper aankopen doet met een creditcard en in termijnen, is de op de site gekozen betalingsmethode geldig. Bij transacties op afbetaling zijn de relevante bepalingen van het contract ondertekend tussen de koper en de bank van de kaarthouder geldig. De betalingsdatum van de creditcard wordt bepaald door de voorwaarden van het contract tussen de bank en de koper. De koper kan het aantal termijnen en betalingen ook volgen op het door de bank verzonden bankafschrift.

ARTIKEL 14 - HERROEPINGSRECHT:

De koper kan zijn herroepingsrecht uitoefenen binnen 7 (zeven) dagen vanaf de levering van de contractgoederen/diensten aan hemzelf of aan de persoon/organisatie op het aangegeven adres. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klantenservice van de verkoper binnen dezelfde termijn per e-mail of telefoon op de hoogte worden gesteld en mogen de goederen/diensten niet worden gebruikt in het kader van de bepalingen van artikel 15 en in overeenstemming met de voorafgaande informatie gepubliceerd op de website www.bilteg.com, die integraal deel uitmaakt van dit contract. Indien van dit recht gebruik wordt gemaakt, is het verplicht om de originele factuur van de geleverde goederen/diensten aan de derde partij of de koper te retourneren. Binnen 7 dagen na ontvangst van de mededeling betreffende het herroepingsrecht, worden de goederen/diensten teruggestuurd naar de koper en de goederen/diensten binnen 20 (twintig) dagen. Als de originele factuur niet wordt verzonden, kunnen eventuele btw en andere wettelijke verplichtingen niet aan de koper worden geretourneerd. De leveringskosten van de goederen/diensten die vanwege het herroepingsrecht worden geretourneerd, zijn voor rekening van de verkoper.

Voor bestellingen geplaatst met BETALEN AAN DE DEUR, als het product niet is verzonden, kunt u het annuleren. Als het product is verzonden, kunt u het niet annuleren. Stuur de vracht na ontvangst naar ons retouradres zonder het pakket te openen. Ons bedrijf kan wettelijke rechten van de KOPER claimen op basis van overeenkomsten op afstand voor bestellingen die niet aan de deur worden ontvangen.

Wijziging

Voor het vervangen van een product dat je op onze website hebt gekocht en in aanmerking komt voor retourvoorwaarden kun je telefonisch, per e-mail of via het contactformulier contact opnemen met ons support team. Als het product niet defect/defect is, zijn alle omruilkosten voor de koper.

ARTIKEL 15 - GOEDEREN/DIENSTEN DIE NIET MET HERROEPINGSRECHT KUNNEN WORDEN GEBRUIKT:

Goederen/diensten die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd, zijn goederen/diensten die snel bederven en verlopen zijn, wegwerpgoederen/diensten, hygiënische goederen/diensten, allerlei soorten software en programma's die kunnen worden gekopieerd. Om het herroepingsrecht uit te oefenen in alle soorten software en programma's, verschillende media (dvd, cd, enz.), computer- en kantoorbenodigdheden (toner, cartridge, tape, enz.) de goederen/diensten moeten ongeopend, intact en ongebruikt zijn.

ARTIKEL 16 - STATUS VAN STANDAARD EN JURIDISCHE GEVOLGEN:

In het geval dat de koper in gebreke blijft bij zijn creditcardtransacties, zal de kaarthouder rente betalen in het kader van de creditcardovereenkomst die de bank met hem heeft gesloten en is hij aansprakelijk jegens de bank. In dat geval kan de betreffende bank juridische stappen ondernemen; kan de kosten en advocaatkosten van de koper vorderen, en in elk geval, in het geval dat de koper in gebreke blijft vanwege zijn schuld, stemt de koper ermee in om het verlies en de schade van de verkoper te betalen als gevolg van de vertraagde nakoming van de schuld .

ARTIKEL 17 - BEVOEGDE RECHTER:

In geschillen die kunnen voortvloeien uit dit contract, consumentenarbitragecommissies tot de door het ministerie van Industrie en Handel gedeclareerde waarde, consumentenrechtbanken over de opgegeven waarde; De burgerlijke rechtbanken van eerste aanleg zijn bevoegd op plaatsen die niet te vinden zijn.

bottom of page