top of page

Privacy en beveiliging

Ons bedrijf kan persoonsgegevens voor verschillende doeleinden verzamelen. Hoe en op welke manier de verzamelde persoonsgegevens worden verzameld, hoe en hoe deze gegevens worden beveiligd, staat hieronder vermeld.

Vanwege de aard van het bedrijf verzamelt onze winkel enkele persoonlijke informatie over de leden (zoals naam-achternaam, bedrijfsinformatie, telefoon, adres of e-mailadressen) door verschillende formulieren en enquêtes in te vullen op het lidmaatschap of onze winkel.

In sommige perioden kan ons bedrijf campagne-informatie, informatie over nieuwe producten, promotionele aanbiedingen naar zijn klanten en leden sturen. Onze leden kunnen allerlei keuzes maken over het wel of niet ontvangen van dergelijke informatie terwijl ze lid worden, dan kunnen deze selectie worden gewijzigd in de accountinformatie sectie na inloggen als lid, of ze kunnen een melding doen met de link in de informatiebericht dat ze ontvangen.

Tijdens het goedkeuringsproces dat via onze winkel of via e-mail wordt uitgevoerd, wordt persoonlijke informatie die door onze leden elektronisch naar onze winkel wordt verzonden niet bekendgemaakt aan derden, behalve voor de doeleinden en reikwijdte bepaald door de "Gebruikersovereenkomst" die we hebben gesloten met onze leden.

Ons bedrijf registreert en gebruikt het IP-adres van zijn leden om systeemgerelateerde problemen te identificeren en eventuele problemen of geschillen die zich kunnen voordoen met betrekking tot de geleverde service snel op te lossen. IP-adressen kunnen ook worden gebruikt om gebruikers in het algemeen te identificeren en om uitgebreide demografische informatie te verzamelen.

Ons bedrijf kan de gevraagde informatie gebruiken voor direct marketing doeleinden door zichzelf of door de mensen waarmee het samenwerkt, zelfs buiten de doeleinden en reikwijdte bepaald door de Lidmaatschapsovereenkomst. Persoonlijke informatie kan ook worden gebruikt om indien nodig contact op te nemen met de gebruiker. Informatie gevraagd door ons bedrijf of informatie verstrekt door de gebruiker of informatie over transacties die via onze winkel zijn gedaan; Het kan worden gebruikt in verschillende statistische evaluaties, het creëren van databases en marktonderzoek zonder de identiteit van onze leden bekend te maken, buiten het bereik en de doeleinden bepaald door de "Lidmaatschapsovereenkomst", door ons bedrijf en zijn medewerkers.

Ons bedrijf, om vertrouwelijke informatie strikt privé en vertrouwelijk te houden, het als een vertrouwelijkheidsverplichting te beschouwen, de vertrouwelijkheid te waarborgen en te handhaven, alle nodige maatregelen te nemen en alle nodige zorg te nemen om te voorkomen dat alle of een deel van vertrouwelijke informatie het publieke domein of ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking aan een derde partij

KREDIETKAARTBEVEILIGING

Ons bedrijf geeft prioriteit aan de veiligheid van creditcardhouders die winkelen op onze winkelsites. Uw creditcardgegevens worden op geen enkele manier in ons systeem opgeslagen.

Wanneer u het transactieproces ingaat, zijn er twee dingen waar u op moet letten om te begrijpen dat u zich op een beveiligde site bevindt. Een daarvan is een sleutel- of slotpictogram op de onderste regel van uw browser. Dit geeft aan dat u zich op een beveiligde website bevindt en dat al uw informatie versleuteld en beschermd is. Deze informatie wordt alleen gebruikt afhankelijk van het verkoopproces en in de richting van uw instructies. De informatie over de creditcard die tijdens het winkelen wordt gebruikt, wordt gecodeerd met het 128-bit SSL-protocol (Secure Sockets Layer), onafhankelijk van onze winkelsites, en voor ondervraging naar de betreffende bank gestuurd. Als de kaart beschikbaarheid is goedgekeurd kan worden volgehouden om te winkelen. Aangezien er geen informatie over de kaart door ons kan worden bekeken en vastgelegd, wordt voorkomen dat derden deze informatie in elk geval verkrijgen.
De betrouwbaarheid van betalings-/factuur-/afleveradresgegevens van online geplaatste bestellingen met creditcard wordt door ons bedrijf gecontroleerd op creditcardfraude. Daarom moet de juistheid van financiële en adres-/telefoongegevens eerst worden bevestigd, zodat klanten die voor het eerst op onze winkelsites bestellen, in de inkoop- en leveringsfase aankomen. Om deze informatie te controleren, wordt indien nodig contact opgenomen met de klant die over de creditcard beschikt of de betreffende bank.
Alleen jij hebt toegang tot alle informatie die je verstrekt terwijl je lid wordt. Als u de inloggegevens van uw leden veilig beveiligt, is het voor anderen niet mogelijk om informatie over u in te zien en te wijzigen. Voor dit doel wordt tijdens lidmaatschapstransacties gehandeld binnen het 128-bit SSL-beveiligingsgebied. Dit systeem is een internationale coderingsstandaard die niet kan worden verbroken.

Internetwinkelsites met een informatielijn of klantenservice en waar volledige adres- en telefoongegevens worden vermeld, hebben tegenwoordig meer de voorkeur. Op deze manier kunt u gedetailleerde informatie krijgen over alle problemen die bij u opkomen, en kunt u betere informatie krijgen over de betrouwbaarheid van het bedrijf dat een online winkelservice aanbiedt.

Opmerking: we raden aan om op internetwinkelsites te letten op het volledige adres en telefoonnummer van het bedrijf. Als je gaat winkelen, noteer dan alle telefoon-/adresgegevens van de winkel waar je het product hebt gekocht voordat je gaat winkelen. Bevestig telefonisch voor het winkelen als je het niet vertrouwt. Alle informatie over ons bedrijf en de locatie van het bedrijf staan vermeld op al onze online shopping sites.

POSTORDER CREDITCARD INFORMATIEBEVEILIGING

Uw identiteits- en creditcardgegevens, die u ons per creditcard-postordermethode stuurt, worden door ons bedrijf bewaard volgens het vertrouwelijkheidsbeginsel. Deze informatie wordt 60 dagen bewaard tegen eventuele bezwaren voor creditcardopname bij de bank en daarna vernietigd. Als er een ander bedrag van uw kaart wordt afgeschreven dan het door u goedgekeurde postorderformulier, dat u ons stuurt in ruil voor de prijs van de producten die u hebt besteld, kunt u uiteraard bezwaar maken bij de bank en de betaling van dit bedrag voorkomen , dus het vormt geen risico.

WEBSITES EN APPS VAN DERDEN
Onze winkel kan linken naar andere sites binnen de website. Ons bedrijf draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de privacypraktijken en inhoud van de sites die via deze links toegankelijk zijn. Advertenties die op de website van ons bedrijf worden gepubliceerd, worden via onze advertentiepartners aan onze gebruikers gedistribueerd. De principes van het privacybeleid in deze overeenkomst zijn alleen voor het gebruik van onze winkel en hebben geen betrekking op websites van derden.

UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN
In de beperkte gevallen die hieronder worden gespecificeerd, kan ons bedrijf de informatie van gebruikers aan derden bekendmaken, met uitzondering van de bepalingen van dit "Privacybeleid". Deze gevallen zijn beperkt in aantal;
1. Om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de wetten, decreten, verordeningen, enz., uitgevaardigd door de bevoegde wettelijke autoriteit en van kracht;
2. Om te voldoen aan de vereisten van de "Lidmaatschapsovereenkomst" en andere overeenkomsten die onze winkel met gebruikers heeft gesloten en om deze in de praktijk te brengen;
3. Het opvragen van informatie over gebruikers met het oog op het uitvoeren van een onderzoek of onderzoek naar behoren uitgevoerd door de bevoegde administratieve en gerechtelijke autoriteit;
4. Het is noodzakelijk om informatie te verstrekken om de rechten of veiligheid van gebruikers te beschermen.

E-MAILBEVEILIGING
Noteer nooit uw creditcardnummer of wachtwoorden in de e-mails die u met betrekking tot uw bestellingen naar de klantenservice van onze winkel stuurt. Informatie in e-mails kan door derden worden ingezien. Ons bedrijf kan onder geen enkele omstandigheid de veiligheid van de informatie die vanuit uw e-mails wordt verzonden, garanderen.

BROWSER-COOKIES
Ons bedrijf kan informatie verkrijgen over de gebruikers die onze winkel bezoeken en het gebruik van de website door gebruik te maken van een technisch communicatiebestand (cookie). De genoemde technische communicatiebestanden zijn kleine tekstbestanden die een website naar de browser van de gebruiker stuurt om in het hoofdgeheugen te worden opgeslagen. Het technische communicatiebestand vergemakkelijkt het gebruik van internet door de status en voorkeuren over de site op te slaan.

Het technische communicatiebestand helpt om statistische informatie te verkrijgen over hoeveel mensen de site bezoeken, met welk doel, hoe vaak een persoon de site bezoekt en hoe lang ze op de site blijven, en om dynamisch advertenties en inhoud te genereren van speciaal ontworpen gebruikerspagina's voor gebruikers. Het technische communicatiebestand is niet bedoeld om gegevens of andere persoonlijke informatie uit het hoofdgeheugen of uw e-mail te halen. De meeste browsers zijn in eerste instantie ontworpen om het technische communicatiebestand te accepteren, maar gebruikers kunnen de instellingen wijzigen zodat het technische communicatiebestand niet aankomt of er een waarschuwing wordt gegeven wanneer het technische communicatiebestand wordt verzonden.

Ons bedrijf kan de bepalingen van dit "Privacybeleid" op elk moment wijzigen door het op de site te plaatsen of door een e-mail naar gebruikers te sturen of het op zijn site te publiceren. Als de voorwaarden van het privacybeleid worden gewijzigd, worden deze van kracht op de datum van publicatie.

bottom of page