top of page
תנאי משלוח והחזרה

העיצוב שלך יוכן עם המידע בטופס ההזמנה וישלח למייל או למספר הווטסאפ שלך שציינת בטופס.
לא ניתן להתחיל ייצור ללא אישורך. תהליך הייצור מתחיל לאחר אישורך.
ההזמנות הן כפי שניתן לראות בתמונה, אינן כוללות מעטפות או אביזרים נוספים. עלות המעטפה כלולה במחיר לדגמים עם מעטפות. לחלק מדגמי ההזמנות אין מעטפות שמקורן בעיצובים שלהם. שטח מודפס קיפול וכו'. הוא משמש גם כמעטפה הודות לעסקאות.
ההזמנות נשלחות אליך מפורקות. קיפול/חיבור, אגרוף, אביזרים, הצמדות וכו'. בהזמנות הדורשות עסקאות, עסקאות אלו שייכות ללקוח. בהתאם למידע זה, תוכן דוגמה אחת ותבוצע עבור ההזמנה שלך לנוחיותך.
להחזרה והחלפה, תהליך ההחזרה מתבצע לפני ההדפסה, אך מכיוון שהמוצר שתקבל הוא אישי, אין החזרה והחלפה לאחר הדפסת העבודה שאישרת. אנא שקול מידע זה לפני מתן אישור להדפסה.

משלוח:

עם שליחת אישור ההזמנה במייל המוצר/המוצרים נמסרים לחברת השליחויות עמה יש למוכר הסכם.

מסירה:

המוצר/המוצרים יימסרו לכתובת הקונה עם המטען המוסכם על ידי המוכר. זמן האספקה הוא בין 2 ל-10 ימים, בהתאם לדגם וסוג ההדפסה שבחרתם, משלוח אישור ההזמנה במייל ועד כריתת החוזה.

המוצרים נשלחים לאזורים בהם חברות המטען אינן מספקות לכתובת בהודעה טלפונית.

באזורים בהם חברת המטענים מספקת אחת לשבוע, עשוי להיות עיכוב ביום הנקוב במקרים כגון אי דיוקים או ליקויים במידע המשלוח, אירועים חברתיים מסוימים ואסונות טבע. הקונה אינו יכול להטיל אחריות כלשהי על המוכר עקב נפילות אלו. במידה והמוצר אמור להימסר לאדם/ארגון אחר מהקונה, אין המוכר אחראי להוצאות המשלוח הנוספות העלולות לנבוע מאי קבלת המשלוח, אי דיוק בפרטי המשלוח ו/או מהעדר. הקונה. במידה והמוצר/מוצרים לא הגיעו ללקוח תוך הימים שצוינו, יש לדווח לשירותי הלקוחות על בעיות משלוח באופן מיידי באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני info@davetiyesisli.com.

במקרה של חבילה פגומה; אין לקבל חבילות פגומות ויש להגיש דיווח לגורם רשמי בחברת מטענים. במידה ונציג חברת מטענים סבור כי החבילה אינה פגומה, זכותו של הקונה לפתוח את החבילה ולבדוק שהמוצרים נמסרו ללא פגע ולבקש לקבוע את המצב בדיווח. לאחר קבלת החבילה על ידי הקונה, מקובל כי חברת המטענים מילאה את חובתה. במידה והחבילה לא תתקבל ונשמר דיווח, יש לדווח על המצב לשירות הלקוחות של המוכר בהקדם האפשרי, כאשר עותק הדוח נשאר בידי הקונה.

 

החזרות מוצרים:

להחזרה והחלפה, תהליך ההחזרה מתבצע לפני ההדפסה, אך מכיוון שהמוצר שתקבל הוא אישי, אין החזרה והחלפה לאחר הדפסת העבודה שאישרת. אנא שקול מידע זה לפני מתן אישור להדפסה. לרוכש הזכות לחזור מהחוזה תוך שבעה ימים לאחר קבלת הסחורה הלא מודפסת, ללא כל סיבה וללא תשלום קנס. בהתאם לקומוניקט הכללי של חוק הליך מס מס' 385, על הקונה למלא את סעיפי ההחזרה בתחתית 2 החשבוניות השייכות למוכר שנמסרו עם הסחורה בצורה מלאה ונכונה, לחתום, לשלוח עותק אחד למוכר. יחד עם המוצר, ולשמור לרשותו את העותק השני.התקופה מתחילה מיום מסירת הסחורה לקונה. עלות החזרת המוצר או המוצרים המוחזרים חייבת להיות על הקונה.

אין זכות משיכה עבור סחורה שהוכנה בהתאם לרצון הקונה ו/או לצרכיו האישיים.

במקרה שהקונה מממש את זכות המשיכה שלו, יחזיר המוכר את סך כל הסכום שקיבל, ואם ישנו, כל מסמך המעמיד את הצרכן בחוב, תוך עשרה ימים לכל המאוחר, מיום קבלת החשבונית המכילה את הודעת המשיכה ביחד. עם המוצר, ללא כל הוצאה לצרכן.

ירידת ערך הסחורה שהתקבלה או קיומה של סיבה המאפשרת את ההחזרה אינה מונעת את השימוש בזכות המשיכה. אולם אם ירידת הערך או אי-אפשרות החזרה נובעת באשמת הצרכן, על המוכר לפצות את שווי הטובין או ירידת ערך.

תקופת ההחזרה הכללית של כל מוצר שנרכש בטעות היא 7 ימים. בתוך תקופה זו לא תתקבל החזרת מוצרים שנפתחו, נעשה בהם שימוש, הושמדו וכדומה. החזרות חייבות להתבצע עם האריזה המקורית.

במקרים בהם מתגלים במוצר ובאריזתו כל פתיחה, התקלקלות, שבר, הרס, קריעה, שימוש ועוד תנאים שנרכשו בטעות, ואם לא ניתן להחזיר את המוצר כפי שהיה בעת מסירתו לקונה, המוצר לא יוחזר והמחיר לא יוחזר.

לצורך החזרת מוצר, יש לדווח תחילה על המצב לשירות הלקוחות. המידע על שליחת המוצר כהחזרה נשלח ללקוח על ידי המוכר. לאחר פגישה זו יש למסור את המוצר למוכר בצירוף החשבונית המכילה את המידע על ההחזרה באמצעות חברת Cargo המבצעת את המשלוח לכתובת הקונה. במידה והמוצר המוחזר מגיע למוכר, הוא מתקבל כהחזרה במידה והוא עומד בתנאים המפורטים בחוזה זה, וההחזר מתבצע לכרטיס האשראי/חשבון של הקונה. לא יינתן החזר כספי עד להחזרת המוצר. זמן השתקפות ההחזרים שבוצעו לכרטיס האשראי בחשבונות כרטיסי האשראי נתון לשיקול דעתו של הבנק הרלוונטי.

במידה והרכישה מתבצעת בכרטיס אשראי ובתשלומים, הליך החזרת המוצר לכרטיס האשראי יחול באופן הבא: אם הקונה ביקש לרכוש את המוצר בתשלומים, הבנק מבצע את ההחזר לקונה ב. תשלומים. לאחר שהמוכר ישלם את כל מחיר המוצר לבנק בבת אחת, במקרה שהוצאות התשלומים שבוצעו מהקופה של הבנק יוחזרו לכרטיס האשראי של הקונה, סכומי ההחזר המבוקשים מועברים על ידי הבנק לחשבונות הנושא בתשלומים כך שהצדדים המעורבים לא הופכים לקורבנות. אם סכומי התשלומים ששילם הקונה עד לביטול המכירה אינם תואמים את מועד ההחזרה ותאריכי הפסקת הכרטיס, ישתקף בכרטיס החזר 1 (אחד) בכל חודש, והקונה יקבל את תשלומים ששולמו לפני ההחזרה למשך חודש נוסף, לאחר סיום תשלומי המכירה, השווים למספר התשלומים ששילם לפני ההחזרה, וינוכו מהחובות הקיימים.

במקרה של החזרת סחורה ושירותים שנרכשו בכרטיס, אין בידי המוכר לבצע תשלום מזומן לקונה בהתאם לחוזה שערך עם הבנק. במקרה של עסקת החזרה, הסוחר, דהיינו המוכר, יבצע את ההחזר באמצעות התוכנה הרלוונטית, ומאחר ומקום העבודה החבר, המוכר, מחויב לשלם לבנק את הסכום הרלוונטי במזומן או בניכוי, לא ניתן לשלם לקונה במזומן בהתאם לנוהל המפורט לעיל. החזר לכרטיס האשראי יבוצע על ידי הבנק בהתאם לנוהל הנ"ל, לאחר שהקונה ישלם לבנק תשלום בודד.

bottom of page