top of page

הסכם מכירה מרחוק

הסכם מכירה מרחוק ( כללי )

סעיף 1 - צדדים לחוזה

מוכר:
כתובת:
אימייל :

קונה: לקוח (אדם אמיתי או משפטי שמזמין מהאתר שלנו)

סעיף 2 - נושא ההסכם:

נושא חוזה זה הוא חוק מס' 4077 להגנת הצרכנים ועקרונות היישום וחוזים מרחוק בדבר מכירה ואספקה של הסחורה/שירותים שהקונה הזמין אלקטרונית מה... זו קביעה של זכויות וחובות הצדדים בהתאם להוראות תקנת סדרי הדין. הקונה, המאפיינים הבסיסיים של הסחורה/שירותים נשוא המכירה, מחיר המכירה, אמצעי תשלום, תנאי אספקה וכו'. הוא/היא מקבל ומצהיר כי בידו/היא ידע על כל המידע המקדים וזכות ה"משיכה" לגבי הסחורה/שירותים הניתנים למכירה, שהוא/היא מאשר מידע מקדים זה בסביבה אלקטרונית ולאחר מכן מזמין את הסחורה/שירותים. בהתאם להוראות חוזה זה. המידע המקדמי והחשבונית בעמוד התשלום באתר הינם חלקים בלתי נפרדים מחוזה זה.

סעיף 3 - תאריך ההסכם:

שני עותקים אלו של החוזה, אשר נחתמו בעבר על ידי המוכר, התקבלו על ידי הקונה בחתימה ב.... ועותק אחד יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של הקונה.

סעיף 4 - אספקת סחורה/שירותים, מקום ביצוע החוזה ושיטת אספקה:

הסחורה/שירותים יסופקו אל .... בכתובת .... שהקונה ביקש מסירה.

סעיף 5 - עלויות משלוח וביצועים:

עלויות המשלוח שייכות לקונה. במידה והמוכר הצהיר באתר כי דמי המשלוח של הקונים מעל הסכום שהוצהר יכוסו על ידו או שיבצע משלוח חינם במסגרת המבצע, עלות המשלוח שייכת למוכר. מסירה; זה נעשה בהקדם האפשרי לאחר שהמלאי זמין ועלות הסחורה מועברת לחשבון המוכר. המוכר מספק את הסחורה/שירותים תוך 30 (שלושים) יום מההזמנה ושומר לעצמו את הזכות להאריך 10 (עשרה) ימים נוספים בהודעה בכתב בתוך תקופה זו. אם, מכל סיבה שהיא, עלות הסחורה/שירותים לא תשולם או בוטלה ברישומי הבנק, רואים את המוכר כמי ששוחרר מחובת אספקת הסחורה/שירותים.

סעיף 6 - הצהרות והתחייבויות של הקונה:

הקונה יבדוק את הסחורה/השירותים שנקבעו לפני קבלתם; אריזה שקעה, שבורה, קרועה וכו'. סחורה/שירותים פגומים ופגומים לא יתקבלו מחברת המטענים. הסחורה/שירותים שהתקבלו ייחשבו כלא פגומים ושלמים. באחריות הקונה להגן בקפידה על הסחורה/שירותים לאחר המסירה. אם יש להשתמש בזכות המשיכה, אין להשתמש בסחורה/שירותים. יש להחזיר את החשבונית. במקרה שהבנק או המוסד הפיננסי הרלוונטי לא ישלמו את מחיר הסחורה/שירותים למוכר עקב שימוש בלתי הוגן או בלתי חוקי בכרטיס האשראי של הקונה לאחר מסירת הסחורה/שירותים על ידי אנשים בלתי מורשים, אשר אינו נובע באשמת הקונה, הקונה ישלם את הסחורה/שירותים 3 (שלוש) מחויב לשלוח אותו למוכר תוך אותו יום. במקרה זה, עלויות המשלוח הן באחריות הקונה.

סעיף 7 - הצהרות והתחייבויות של המוכר:

המוכר אחראי על אספקת הסחורה/שירותים המותקשרים בשלמותה, שלמה, בהתאם לכישורים המפורטים בהזמנה, ובצירוף מסמכי אחריות ומדריכי משתמש, אם קיימים. במידה והסחורה/שירותים נשוא ההתקשרות אמורים להימסר לאדם/ארגון אחר מהקונה, לא ניתן לשאת באחריות המוכר אם האדם/הארגון שיסופקו לא יקבל את המשלוח. המוכר מחזיר את עלות הסחורה/שירותים ואת המסמכים יקרי הערך, אם קיימים, תוך 10 (עשרה) ימים לאחר קבלת הודעת המשיכה. הסחורה/שירותים מוחזרים תוך 20 (עשרים) יום. מסיבות מוצדקות, המוכר רשאי לספק לקונה איכות ומחיר שווים לפני תום תקופת הביצוע החוזית. אם המוכר סבור שביצוע הסחורה/שירותים הפך לבלתי אפשרי, הוא מודיע לקונה לפני תום תקופת הביצוע של החוזה. המחיר ששולם והמסמכים, אם יש, מוחזרים תוך 10 (עשרה) ימים. סחורה/שירותים פגומים או פגומים ממוצרים/שירותים הנמכרים עם או בלי תעודת אחריות ניתן לשלוח למוכר לתיקון הדרוש במסגרת תנאי האחריות, ובמקרה זה הוצאות המשלוח יחולו על המוכר.

סעיף 8 - תכונות הטוב/השירות הכפוף להסכם:

סוג וסוג, כמות, מותג/דגם, צבע ומחיר המכירה של הסחורה/שירותים, לרבות כל המסים, הם כאמור במידע בדף קידום הסחורה/שירותים באתר www.bilteg.com ובחשבונית , הנחשב לחלק בלתי נפרד מחוזה זה.

סעיף 9 - מחיר מזומן של מוצרים/שירותים:

מחיר המזומן של הסחורה/שירותים כלול בחשבונית לדוגמה הנשלחת בסיום ההזמנה ובחשבונית הנשלחת ללקוח יחד עם המוצר.

סעיף 10 - מחיר קדימה:

מחיר הסחורה/שירותים לפי מועד הפירעון כלול בחשבונית הנשלחת ללקוח בצירוף החשבונית לדוגמה הנשלחת בסיום ההזמנה והמוצר.

סעיף 11 - ריבית:

זה לא יכול להיות יותר מהריבית שנקבעה על ידי ממשלת הרפובליקה של טורקיה, ובכל מקרה, 30%. הקונה אחראי כלפי הבנק לעבוד.

סעיף 12 - כמות הורדה:

סכום המקדמה של הסחורה/שירותים כלול בחשבונית לדוגמה הנשלחת בסיום ההזמנה ובחשבונית הנשלחת ללקוח יחד עם המוצר.

סעיף 13 - תוכנית תשלום:

במידה והקונה מבצע רכישות בכרטיס אשראי ובתשלומים, שיטת התשלומים שנבחרה מהאתר תקפה. בעסקאות בתשלומים, תקפות ההוראות הרלוונטיות בחוזה שנחתם בין הקונה לבנק בעל הכרטיס. מועד התשלום בכרטיס האשראי נקבע לפי תנאי ההתקשרות בין הבנק לקונה. הקונה יכול גם לעקוב אחר מספר התשלומים והתשלומים מתוך דף חשבון הבנק שנשלח על ידי הבנק.

סעיף 14 - זכות משיכה:

הקונה רשאי לממש את זכות המשיכה שלו תוך 7 (שבעה) ימים מיום מסירת הסחורה/שירותים החוזיים לעצמו או לאדם/ארגון בכתובת המצוינת. על מנת לממש את זכות המשיכה, יש להודיע לשירות הלקוחות של המוכר בדואר אלקטרוני או בטלפון תוך אותה תקופה ואין לעשות שימוש בטובין/שירותים במסגרת הוראות סעיף 15 ובהתאם לתקנון המקדמי. מידע המתפרסם באתר www.bilteg.com, המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה. . במקרה של מימוש זכות זו, חובה להחזיר את החשבונית המקורית עבור הסחורה/שירותים שנמסרו לצד ג' או לקונה. תוך 7 ימים לאחר קבלת ההודעה בדבר זכות המשיכה, הסחורה/שירותים מוחזרים לקונה והסחורה/שירותים מוחזרים תוך 20 (עשרים) יום. אם החשבונית המקורית לא נשלחה, לא ניתן להחזיר לרוכש מע"מ והתחייבויות משפטיות אחרות, אם קיימות. עלות משלוח הסחורה/שירותים המוחזרים עקב זכות המשיכה תחול על המוכר.

להזמנות שבוצעו עם PAY AT THE DOOR, במידה והמוצר לא נשלח, ניתן לבטלו. אם המוצר נשלח, לא ניתן לבטל אותו. לאחר קבלת המטען, שלח אותו לכתובת ההחזרה שלנו מבלי לפתוח את החבילה. חברתנו עשויה לתבוע זכויות משפטיות מהקונה על בסיס חוזי מרחוק עבור הזמנות שלא מתקבלות בדלת.

שינוי

ניתן ליצור קשר עם צוות התמיכה שלנו בטלפון, במייל או באמצעות טופס יצירת הקשר להחלפת מוצר שרכשת באתר שלנו והוא זכאי לתנאי החזרה. במידה והמוצר אינו פגום/פגום, כל עמלות ההחלפה שייכות לקונה.

סעיף 15 - מוצרים/שירותים שלא ניתן להשתמש בהם עם זכות המשיכה:

סחורות/שירותים שלא ניתן להחזיר בשל טבעם הם סחורות/שירותים שמתקלקלים במהירות ופג תוקפם, סחורה/שירותים חד פעמיים, סחורה/שירותים היגייניים, וכל מיני תוכנות ותוכנות שניתן להעתיק. כמו כן, על מנת לממש את זכות המשיכה בכל מיני תוכנות ותכניות, מדיות שונות (DVD, CD וכו'), חומרים מתכלים למחשבים וכלי כתיבה (טונר, מחסנית, סרט וכו') ומוצרי קוסמטיקה, אריזות של הסחורה / השירותים חייבים להיות בלתי נפתחים, שלמים וללא שימוש.

סעיף 16 - סטטוס המחדל והשלכות משפטיות:

במקרה שהקונה לא יעמוד בעסקאותיו בכרטיס האשראי, בעל הכרטיס ישלם ריבית במסגרת הסכם כרטיס האשראי שערך עמו הבנק ויהיה אחראי כלפי הבנק. במקרה זה, הבנק הרלוונטי רשאי לנקוט בצעדים משפטיים; רשאית לתבוע מהקונה את העלויות ושכ"ט עו"ד, ובכל מקרה, אם הקונה לא יפרע מחמת חובו, הסכים הקונה לשלם את ההפסד והנזק של המוכר עקב איחור בביצוע החוב.

סעיף 17 - בית משפט מורשה:

במחלוקות העלולות לנבוע מחוזה זה, ועדות בוררות צרכנים עד לשווי שהוכרז על ידי משרד התעשייה והמסחר, בתי המשפט לצרכנות על השווי הנקוב; בתי משפט אזרחיים בערכאה ראשונה מורשים במקומות שלא ניתן למצוא.

bottom of page